30 Mar
30Mar

Give udviklingsråd har sat det nye hold: Fra venstre er det Finn Eskildsen, Bodil Albrechtsen, Susanne Sandholm, Susanne Lykke Søgård Nielsen, Jette Nielsen, Lars Utoft og forrest Jens Bork. Foto: Jim Hoff - Vores LokalAvis.

Onsdag aften blev der afholdt årsmøde i Give udviklingsråd, hvor der under punktet ”valg til rådet” sprang lidt af en positiv bombe. To af byens stærke og velkendte erhvervsfolk, Susanne Sandholm og Finn Eskildsen havde sagt ja til at stille op til rådet – og de blev naturligvis begge valgt ind med klapsalver fra salen. 

Af Jim Hoff – jimehoff@gmail.com 

Vores LokalAvis

GIVE: Årsmødet i Give udviklingsråd blev afholdt i Husets eventsal, og her dukkede 32 gæster op for indledningsvist at høre, hvad Sine Lindberg fra Futurum kunne fortælle om det store boligprojekt ”Pigernes Kvarter”, der i disse uger skyder op som paddehatte ude ved golfbanen. Det indlæg behandles i en særskilt artikel senere her i spalterne.

Aftenens hovedret var naturligvis selve årsmødet, hvor det var formand Jette Nielsens årsberetning og det efterfølgende valg til rådet, der havde den største fokus.

Give skal være en by man vælger til

 Jette Nielsens fremragende fremlæggelse af årsberetningen blev kickstartet med rådets slogan ”Give - en by man vælger til” og en krystalklar understregning af, at det man i rådet arbejder på, er at Give skal vækste fra de nuværende godt 4660 indbyggere til 6000 i 2030.  

- I Give udviklingsråd har vi en klar mission, hvor vi aktivt arbejder for især fem temaer. Det handler om, at vil vil arbejde aktivt for: 1. Støtte op om gode projekter, der øger tilgangen af nye og attraktive boliger. 2. Støtte op om aktiviteter og tiltag, der bidrager til, at Give forbliver en dynamisk og velfungerende by at bo i - og som folk ønsker flytte til. 3. Sikre at infrastrukturen følger med udviklingen og gør Give let tilgængelig. 4. Støtte op om tilgang af nye spændende virksomheder og arbejdspladser. 5. Støtte op om at tiltrække nye attraktioner og oplevelser til Give, forklarede Jette Nielsen.

Hun kunne med glæde konstatere, at mange af disse tiltag vil få en del medvind på cykelstien, idet Give over de næste par år vil få tilført hele 350 nye boliger, hvilket sagtens kan medføre en befolkningsvækst på omkring 500 personer.

Der var mødt 32 gæster frem til årsmødet, der blev afholdt i event-salen i Huset. Foto: Jim Hoff

7 arbejdsgrupper

 Jette Nielsen kunne ydermere fortælle, at Give udviklingsråd har sat sig ned og fået filtreret i de mange større og mindre opgaver, som rådet over tid har taget på sig. 

- I en del år har vi været 9 medlemmer af rådet, men sidste år skar vi det antal ned til 5 personer, og det betyder, at vi også har måttet kigge seriøst på antallet af opgaver. Derfor, og for at kunne varetage vores opgaver effektivt, har vi strømlinet vores arbejdsområder og samlet dem i 7 temaområder, som I kan se oppe på storskærmen her, forklarede formanden og klikkede følgende arbejdsgrupper frem på lærredet: 

1. Motorvejsgruppen 

2. Branding & Events 

3. Give Midtby, lokalplan og byvisionspuljer 

4. Bosætning 

5. Foreningssamarbejder 

6. Gadebanden 

7. Landdistrikternes Fællesråd

Stort fokus på motorvejssagen

 Det er klart at nogle punkter fylder mere end andre, og lige nu er det især sagen om den manglende frakørsel ved Give Syd i den nye motorvejsprojekt Haderslev-Give, der sammen med udviklingen af midtbyen, der fylder ret meget i rådets arbejdsagenda.

- Mht. motorvejsfrakørslen har vi haft et godt møde med trafikministeren Thomas Danielsen, der lovede os at tage sagen ind i maskinrummet i trafikudvalget på Christiansborg. Der skal foretages en lokal VVM-undersøgelse af området, hvis Danielsen finder politisk goodwill til at Vejdirektoratet skal lave om på deres tegninger og tilkoble en frakørsel ved Give syd. Det koster 3.5 millioner kroner, men ministeren mente ikke, at det skulle være et argument for ikke at gå i gang, så alt i alt ser vi positivt på, at det skal lykkes os at få den frakørsel med i projektet, konstaterede Jette Nielsen.

Der var gaver og pæne ord fra formanden til den afgående sekretær Morten Jensen - og aftenens dirigent Arne Brock (th) blev ligeledes begavet. Foto: Jim Hoff

Midtbyen mangler penge

 Arbejdet med udvikling og forskønnelse af midtbyen er for nogle år siden fra kommunalt hold tilført 4.5 millioner kroner. Men det beløb er i forhold til tidens prisreguleringer, den forkerte vej, ikke gangbart, så her er der også sat nye ting i værk.

- 4.5 millioner til forskønnelse af midtbyen/Torvet rækker ikke ret langt. Vi skulle gerne op på 10-11 millioner og derfor søges der yderligere midler hos RealDania til fordobling af beløbet. Og så må kommunen også lige spæde et par millioner mere til. Apropos kommunens så har de bevilget maling af facaden på den gamle grillbar/Dragonen på Torvet – og det er et forskønnelsesprojekt vi ser meget frem til bliver effekturet, lød det med et smil og et indforstået nik til publikum fra formanden.

Gadebanden sætter sit præg på Give

 Gadebanden, der er en arbejdsgruppe, der har til formål at arbejde for forbedringer/udbedringer omkring veje, stier, og grønne områder, så Give hele tiden kan fremstå som en pæn og velholdt by, er still going strong og består i dag af Jørgen Lundsgaard, Bodil Albrechtsen og Lars Utoft. De er modtagelige for hints fra borgerne, og man skal også huske, at man kan bruge app’en ”Giv et praj”, hvor man ryger direkte ind i de by- og vejtekniske maskinrum i Vejle Kommune.

- Det fungerer godt, kommunen har ry for at rykke hurtig tog effektivt på henvendelser via ”Give et praj”, så rug det endelig og kontakt endelig Gadebanden, hvis der er noget I gerne vil have kigget på, lød opfordringen fra Jette Nielsen.

Hun kunne berette, at Gadebanden i 2022 fået gennemført en række ting som eksempelvis indførelse af parkeringsforbud på Parkvej, afslutning af asfaltering ved Ikærskolen, udbedring af bump på cykelstien ud til golfbanen, beskæring af beplantning ved cykelstien mellem Diagonalvejen og Hyldevang. 

- Her vil der være fokus på at indføre parkeringsforbud i den vestlige side af Nørregade, og så er der også lagt op til et udvidet samarbejde med grundejerforeninger, forklarede Jette Nielsen.

Delebiler til Give?

 Derudover har udviklingsrådet også været på plads ved årets Isskulpturfestival, hvor man var på plads i Østergade med en præsentation af udviklingsplaner for Give. Derudover har der været afholdt en række møder med Give Handel & Erhverv og Skulpturby, ligesom der også har været afholdt møder med GISK om infrastruktur til det nye idrætscenter. Og så er der et nyt tiltag på banen, hvor det handler om emnet ”delebiler ”. Et projekt, borgerne kommer til at høre mere om hen over året.

Jette Nielsens årsberetning blev fuldt fortjent applauderet med stærke klapsalver, og så kunne vi gå over til det som aftenens veloplagte dirigent, Arne Brock, kaldte et ’altid interessant indslag ved et årsmøde’, nemlig valg til rådet.

Kasserer og næstformand Lars Utoft fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden sværdslag. Foto: Jim Hoff

Og så sprang bomben

Der blev ikke brug for de på forhånd udpegede stemmetællere, idet rådet havde gjort et flot stykke forarbejde, der betød, agt der var styr på tropperne.

- Vores tidligere formand måtte i 2022 trække sig fra rådet af private årsager, ind kom så vores suppleant Bodil Albrechtsen, og jeg overtog formandsposten,mens Lars Utoft så varetog både næstformandsposten og kassererposten. Sagen er den, at vores nuværende sekretær, den altid effektive og lynhurtige Morten Jensen, ikke genopstiller, så vi skal have to nye ind i rådet. Og her har vi to forslag, lød det fra talerstolen, hvorefter den i overskriften bemeldte bombe så sprang: 

- Vi peger på Susanne Sandholm og Finn Eskildsen, der har takket ja til at tage en tørn i udviklingsrådet, er der nogle modkandidater, lød det retoriske spørgsmål fra Jette Nielsen.

Det var der naturligvis ikke, og dermed kom Susanne Sandholm, den tidligere selvstændige ejendomsmægler og nuværende indehaver af Tøttrup Guld Sølv Ure, og Finn Eskildsen, der er indehaver af og administrerende direktør hos Give Elementer, stilsikkert på plads i rådet.

To dygtige lokale personer med enorm erfaring fra erhvervs-og butikslivet og med personlig pondus og ikke mindst et stort netværk at trække på. Det kan kun blive et ekstra plus for udviklingsrådet med forstærkninger af den kaliber.

Nu venter konstitueringen

Der var ingen indkomne forslag, og under punktet eventuelt blev der drøftet en eventuel forskønnelse af Bøgetorvet. 

Udviklingsrådet vil dog i første omgang koncentrere indsatsen omkring Torvet i midtbyen.

Dermed gik en fint og velafviklet aften til ende, og nu kan de nye rådsmedlemmer sætte hinanden stævne for at få sat det nye hold, som det næste års tid skal være med til at præge udviklingen i og af Give i en positiv retning.

Det nye råd ser nu således ud før man har konstitueret sig: Jette Nielsen, Susanne Lykke Søgård Nielsen, Susanne Sandholm, Lars Utoft, Finn Eskildsen, Jens Bork og Bodil Albrechtsen.
Kommentarer
* E-mailadressen vil ikke blive offentliggjort på hjemmesiden.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING